Disclaimer

De initiatiefnemers van de organisatie kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor onvoorziene omstandigheden en kennelijke overmacht (stakingen, weersomstandigheden, beslissingen van clubs en overheid, afgelastingen, vertragingen,pech, …..)

In voorkomend geval kunnen de betrokken deelnemers aan de betrokken gefaciliteerde activiteiten, noch hun rechtsopvolgers, tijdens het bestaan, noch na de ontbinding van de vereniging, teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bedragen of gedane inbreng.